Pakiet

dla Początkujących

dla Zaawansowanych

dla Wymagających

dla Ekspertów

Pojemność serwera 1 GB 5 GB 20 GB 50 GB
Transfer serwera 250 GB / rok 500 GB / rok 1000 GB / rok 2000 GB / rok
Gwarancja
dostępności
99,7% 99,7% 99,7% 99,7%
Obsługa e-mail tak tak tak tak
Obsługa WWW tak tak tak tak
Okres testowy 14 dni 14 dni 14 dni 14 dni
Cena netto / rok 69,00 zł 109,00 zł 169,00 zł 269,00 zł
Cena brutto / rok 84,87 zł 134,07 zł 207,87 zł 330,87 zł
» Parametry podstawowe
Bezpłatna pomoc techniczna tak tak tak tak
Gwarancja dostępności 99,7% tak tak tak tak
Maksymalny czas reakcji w przypadku awarii w trybie 24/7/365 1h 1h 1h 1h
Panel administracyjny IQ Admin tak tak tak tak
Backup Danych
raz na 24 h pełna kopia bezpieczeństwa
tak tak tak tak
Łącze 1 Gbps do 4 niezależnych operatorów tak tak tak tak
Protokół dynamicznego routingu BGP tak tak tak tak
Serwery DELL PowerEdge w Polsce tak tak tak tak
» Parametry serwera pocztowego
Nieograniczona ilość kont pocztowych tak tak tak tak
Obsługa dowolnej ilości domen tak tak tak tak
Forward - przekierowanie poczty tak tak tak tak
Nieograniczona ilość aliasów w tym catch-all tak tak tak tak
Aliasy grupowe tak tak tak tak
Antyoszust - Autoryzacja SMTP tak tak tak tak
Dostęp do konta e-mail za pośrednictwem WWW tak tak tak tak
Obsługa protokołu IMAP nie nie nie nie
Ochrona antyspamowa tak tak tak tak
Ochrona antywirusowa tak tak tak tak
Autoresponder tak tak tak tak
Powiadamianie SMSem o nadchodzącej poczcie tak tak tak tak
Obsługa takich samych adresów w różnych domenach tak tak tak tak
» Parametry serwera WWW
Serwer WWW Apache tak tak tak tak
Dowolna ilość domen i subdomen tak tak tak tak
Zarządzanie wpisami w DNS tak tak tak tak
Bezpłatny adres w postaci nazwa.proste.pl tak tak tak tak
Nieograniczona ilość stron WWW tak tak tak tak
Nieograniczona ilość serwerów FTP tak tak tak tak
Unikalny adres IPv4 nie nie nie nie
Ilość domen b.o. b.o. b.o. b.o.
Ilość stron WWW b.o. b.o. b.o. b.o.
Obsługa skryptów PHP 4 opcja opcja opcja opcja
Obsługa skryptów PHP 5.2.x i 5.3 tak tak tak tak
Własne ustawienia PHP tak tak tak tak
Możliwość korzystania z modułu mod_rewrite tak tak tak tak
Możliwość korzystania z ImageMagick tak tak tak tak
Możliwość korzystania z plików .htaccess tak tak tak tak
Cron - automatyczne uruchamianie skryptów tak tak tak tak
Możliwość korzystania ze skryptów CGI tak tak tak tak
Możliwość korzystania ze skryptów SSI tak tak tak tak
Obsługa Zend Optimizer™ tak tak tak tak
Obsługa ionCube™ tak tak tak tak
Bazy MySQL 5.0.x 1 5 20 40
Dostęp do WAP tak tak tak tak
Możliwość zabezpieczenia stron hasłem tak tak tak tak
Szyfrowane połączenie SSL dla WWW nie nie nie nie
Dostęp do logów serwera tak tak tak tak
Własne komunikaty błędów tak tak tak tak
Statystyka odwiedzin tak tak tak tak
» Parametry bezpieczeństwa
Dopuszczalne obciążenie rdzenia CPU 8% 15% 25% 35%
Maksymalna ilość pamięci wykorzystywanej przez wszystkie procesy 512 MB 756 MB 756 MB 1 GB
Limit pamięci dla 1 procesu 64 MB 96 MB 96 MB 128 MB
Limit jednoczesnych połączeń HTTP 500 500 1000 1000
Limit jednoczesnych procesów FCGI 5 10 15 20
Maksymalny czas działania procesu 30 s 30 s 30 s 30 s
Limit jednoczesnych wykonywanych zadań CRON 1 1 1 1
Maksymalna częstotliwość wykonywanych zadań CRON 5 min 5 min 5 min 5 min
Maksymalna ilość plików 500000 500000 500000 500000
Maksymalna ilość pakietów wysyłanych w ciągu 1 sek. 4000 4000 4000 4000
Limit operacji dyskowych (zapis / odczyt) 40 / s 40 / s 40 / s 40 / s
Maksymalny czas trwania pojedynczego zapytania 30 s 30 s 30 s 30 s
Maksymalna pojemność 1 bazy danych 250 MB 500 MB 500 MB 1 GB
max_questions - ilość zapytań na godzinę 400000 400000 400000 400000
max_user_connections - ilość jednoczesnych połączeń 1 użytkownika do bazy 80 80 80 80
max_connections - ilość połączeń na godzinę 60000 60000 60000 60000

Cennik usług dodatkowych:

  • Przywrócenie (na życzenie klienta) danych z backup'u - 15 PLN netto
IQ PL właściciel marki PROSTE.PL rozpoczyna konsolidację usług w celu usprawnienia obsługi i zwiększenia atrakcyjności oferty.
Oferta dla nowych zamówień: https://www.iq.pl